Geloofsgesprekken
Wil je je verdiepen in het christelijk geloof, daarover in gesprek gaan met anderen? Dan ben je welkom in de ‘Holy club’, onze maandelijkse gespreksavonden. Vanaf zeven uur spreken we na een korte inleiding over een geloofsthema. 18 februari was de kick-off, compleet met pizza! Volgende clubs zijn telkens de derde zondag van de maand in wijkhuis Dijkstraat 41. Je bent welkom!

  • Op de 3e zondag van de maand (zie data)
  • Start om 19 uur
  • Wijkhuis Dijkstraat 41, 2800 Mechelen
    (Mechelen-Zuid, net over de vaart, 800 meter van het station)
  • Aanmelden is niet verplicht
  • Deelname is gratis

Vanwaar die naam ‘Holy Club’?

We moeten daarvoor drie eeuwen terug, toen de broers John en Charles Wesley ijverden voor geloofsverdieping in de Engelse kerk. Aanvankelijk vormden ze een groep studenten rond zich die samenkwamen voor gebed, bijbelstudie en geloofsgesprekken. De leden werden ook aangemoedigd om sociaal actief te zijn onder gevangenen, armen en in het onderwijs. De groep werd met argwaan bekeken en ‘Holy Club’ genoemd, eigenlijk als scheldnaam. Uit het werk van de broers Wesley is na hun dood de Methodistenkerk gegroeid. Ook de later gevormde Kerk van de Nazarener is geïnspireerd door hun werk en praktische Wesleyaanse theologie.