Waar wij voor staan

Een christelijke kerk, met bijzondere accenten

De Kerk van de Nazarener is een Wesleyaans-Evangelisch kerkgenootschap en is net als het Leger des Heils voortgekomen uit de Heiligingsbeweging met John Wesley (1703-1791) als pionier. De ‘Church of the Nazarene’ is in 1908 gevormd door een samengaan van verschillende kerken in Amerika en uitgegroeid tot een wereldwijd gemeenschap van kerken met 2,5 miljoen leden. Net als in andere protestantse kerken wordt in elke plaatselijke kerk een voorganger (dominee) aangesteld. Deze kan zowel een man als een vrouw zijn. De leden hebben medezeggenschap in het beleid van de kerk, zowel in lokale als internationale organen. In 2023 is er een kerkplanting gestart in Mechelen (België), met steun van de kerken in Nederland. Daar zijn inmiddels twaalf plaatselijke kerkgemeentes, met elk een eigen kleur.

Passie voor God en mensen

Geloofsverdieping, spiritualiteit en sociale actie zitten in het DNA en met de bevrijdende boodschap van het evangelie en een positief mensbeeld staat dit kerkgenootschap midden in de samenleving. Wij zijn getroffen door de liefde van God voor mensen. God wil dat mensen tot bloei komen. We geloven in Gods veranderende liefde voor iedereen, daarom gaan we met passie voor God en mensen.


Voluit christelijk

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij heeft laten zien dat Gods liefde sterker is dan de dood. Jezus is mens geworden, heeft geleden, is gestorven en uit de dood opgestaan om ons te verzoenen met God de Vader. Die geloofsbelijdenis van de kerk van alle eeuwen verbindt ons met de christelijke kerken van nu.

‘We agree to disagree’

De verlossingsboodschap van de Bijbel is volledig geïnspireerd door God. We verbinden ons op hoofdzaken en laten ruimte voor onderlinge verschillen, terwijl we samen Christus navolgen.


Heiliging is groeien, hand in hand met God

God openbaart zich als God van liefde en stelt iedereen in de gelegenheid om zijn liefde te beantwoorden. Heiliging is een proces van groei in liefde en geloof, waarbij onze verantwoordelijkheid en Gods werk hand in hand gaan.


Gemeenschap vormt de gelovigen (v.v.)

Persoonlijke heiliging vindt plaats in verbondenheid. We hebben God èn elkaar werkelijk nodig. Omdat we diep doordrongen zijn dat onze God in Christus Zich openbaart als relationele God van Liefde, hebben we ook elkaar nodig. Daarom vormen we gemeenschappen. Ook die gemeenschappen zijn verbonden door onderlinge zorg en betrokkenheid.

Missionair in woord en daad

Christus roept ons op om in onze omgeving en in de wereld een teken van Gods liefde te zijn, in woord en daad. Daarom zijn we een zendingskerk, met evangelisatie èn compassie.


Over grenzen heen

De kerk is aanwezig in 164 landen en regio’s in de wereld…. en nu ook in België!

De geloofsartikelen van de kerk wereldwijd staan hier: https://kvdn.nl/downloads/Geloofsartikelen.pdf

Mogen we je onze nieuwsbrief sturen? Meld je hier aan