Hallo België!

In december 2022 heeft het landelijk bestuur van de Kerk van de Nazarener in Nederland besloten om te onderzoeken of gemeentestichting in Vlaanderen mogelijk is. Ook samenwerking met bestaande initiatieven wordt bekeken. De aandacht gaat uit allereerst naar Mechelen en omgeving.

Waarom Mechelen?

In augustus 2022 nam Willem Kolpa contact op met de KvdN in Nederland. Hij had de kerk in de jaren ’90 van de vorige eeuw in Zaanstad (gelegen boven Amsterdam) leren kennen en was rond de eeuwwisseling naar Mechelen verhuisd. Na meer dan 20 jaar bleef hij “zijn” kerk missen. Het volgen van Nazarener diensten via de stream tijdens de lockdown versterkte dit gemis. Toen de protestantse gemeente waar hij regelmatig kerkte besloten had om te stoppen vanwege het geringe aantal en de hoge leeftijd van de kerkleden, besloot hij de vraag neer te leggen bij de leiding van de KvdN in Nederland of er mogelijkheden waren voor een Nazarener presentie in België. Hij had deze vraag al eens eerder gesteld maar toen was de tijd niet rijp. Nu viel zijn vraag in het kader van een beweging in de kerk om meer aandacht te schenken aan het Zuiden; Brabant, Limburg en Vlaanderen.

Welke stappen gaan we zetten als vervolg van dit besluit?

De eerste stap is die van bidden, onderzoeken, contacten leggen en bekend maken. Er is een facebookpagina https://www.facebook.com/kerkvandenazarenerbelgie, voor iedereen die interesse heeft en op de hoogte gehouden wil worden. Ook deze website wil daartoe bijdragen.

Antonie Holleman

Similar Posts