Welkom in de ‘Holy Club’

We zijn gestart met gespreksavonden onder de titel ‘Holy club’. 18 februari was de kick-off, compleet met pizza! Vanaf zeven uur spraken we na een korte inleiding over een geloofsthema. Volgende club is 17 maart om 19 uur in wijkhuis Dijkstraat 41.

Vanwaar die naam ‘Holy Club’?

We moeten daarvoor drie eeuwen terug, toen de broers John en Charles Wesley ijverden voor geloofsverdieping in de Engelse kerk. Aanvankelijk vormden ze een groep studenten rond zich die samenkwamen voor gebed, bijbelstudie en geloofsgesprekken. De leden werden ook aangemoedigd om sociaal actief te zijn onder gevangenen, armen en in het onderwijs. De groep werd met argwaan bekeken en ‘Holy Club’ genoemd, eigenlijk als scheldnaam. Uit het werk van de broers Wesley is na hun dood de Methodistenkerk gegroeid. Ook de later gevormde Kerk van de Nazarener is geïnspireerd door hun werk en praktische Wesleyaanse theologie.

Similar Posts